Special Tips

อยากซื้อรถสักคัน ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง?

ในการเตรียมเอกสารเช่าซื้อรถใหม่ สำหรับคนที่กำลังจะออกรถคันแรกน่าจะมีความกังวลอยู่ไม่น้อยเพราะกลัวความยุ่งยากด้านเอกสาร และยังไม่รู้ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างให้กับไฟแนนซ์ สำหรับมือใหม่ที่กำลังจะออกรถคันแรกเรามีทริกแนะนำการเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อในการเช้าซื้อรถจากไฟแนนซ์มาฝาก รับรองว่าไฟแนนซ์ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วทันใจแน่นอน

เอกสารที่ทางไฟแนนซ์ต้องการประกอบด้วย

1.สำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ที่จะขอสินเชื่อรถยนต์และผู้ค้ำประกันรถยนต์
2.สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแจ้งที่อยู่ให้ทางไฟแนนซ์ทราบ โดยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อผู้ขอสินเชื่อรถยนต์และผู้ค้ำประกันรถยนต์ได้สะดวก
3.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) เพื่อแสดงตัวตนคู่สมรส เพราะมีสิทธิ์ในการครอบครองรถเช่นกัน และยังมีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบค่างวดรวดที่ยังผ่อนจ่ายไม่หมดด้วย ในกรณีที่คู่สมรสที่ขอสินเชื่อ และคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่สามารถผ่อนจ่ายค่างวดรถต่อไปได้
4.สมุดบัญชีธนาคาร สำหรับแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ทั้งเงินเข้าและเงินออก เพื่อประเมินความสามารถของผู้ที่จะต้องจ่ายผ่อนค่างวดรถยนต์นั่นเอง
5.หนังสือรับรองการทำงาน อาจเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนที่ให้บริษัทหรือต้นสังกัดที่ทำงานอยู่ออกให้ หรืออาจเป็นสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป เพื่อแสดงว่ามีที่มาของรายได้จากการประกอบอาชีพจริง
6.หนังสือรับรองของบริษัท ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อเป็นนิติบุคคล
7.หนังสือรับรองกิจการ ในกรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งต้องเป็นหนังสือรับรองกิจการที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
โดยหลัก ๆ แล้ว เอกสารสำหรับขอสินเชื่อรถยนต์ใหม่ หรือสินเชื่อรถยนต์มือสองจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ แต่บริษัทที่รับจัดไฟแนนซ์บางแห่งอาจขอเอกสารเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์ทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ำประกันเป็นการส่วนตัว เพื่อยืนยันความสามารถในการรับผิดชอบค่าผ่อนรถยนต์ในแต่ละงวด รวมถึงประเมินภาระและหนี้สินในแต่ละเดือน อาทิ ภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ค่าผ่อนชำระบ้าน ค่างวดบัตรเครดิตต่าง ๆ  ซึ่งผู้ขอสินเชื่อต้องแจ้งไปตามความเป็นจริง เพราะหากปิดบังข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ การจัดไฟแนนซ์ก็อาจถูกยกเลิกได้ทุกเมื่อเช่นกัน

Most Popular

To Top