ข่าว

สรยท.มอบของขวัญปีใหม่ 2566 มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก

สรยท.มอบของขวัญปีใหม่ 2566 มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก

สรยท.มอบของขวัญปีใหม่ 2566 สมาชิก คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อนุมัติมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2565 เนื่องจากสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสมาชิกฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรุนแรงตลอดช่วงเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาที่ต้องแบกรับค่าครองที่ชีพสูง หนึ่งในโครงการนี้นับเป็นหนึ่งในของขวัญที่เพิ่มความสุขให้กับสมาชิกและครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่ 2566 นี้

นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย หรือ สรยท. (Thailand Automotive Journalists Association : TAJA) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มีมติอนุมัติให้จัดมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2565 เนื่องจากปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ได้รับการผ่อนคลายจากรัฐบาล สมาคมฯ จึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด จึงไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ในปีที่ผ่านมา หลังจากทางการราชการได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แล้ว ทางคณะกรรมการสมาคมฯ ได้นำวาระมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2565 เข้าสู่ที่ประชุมเป็นวาระเร่งด่วน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินโครงการตามประเพณีปฏิบัติของสมาคมฯ เป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับสมาชิกต่อไป

“สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มีนโยบายมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาบุตร-ธิดาของสมาชิกสมาคมฯ ปีการศึกษา 2565 ตามประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยสมาชิกผู้ขอรับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กิจกรรมเสวนา/สัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารตอบรับแสดงความจำนงขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 25 มกราคม 2566” นายวชิระ กล่าว

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : นางสาวหทัยชนก  ทองมณี ผู้จัดการสมาคมฯ

โทร 06 1223 7516, 08 9996 4666  line ID: taja-official

Most Popular

To Top