ข่าว

สรยท. มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2565

สรยท. มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2565

สรยท.จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2565 เนื่องจากสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสมาชิกฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรุนแรงตลอดช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ที่ต้องแบกรับค่าครองที่ชีพสูง โครงการนี้นับเป็นหนึ่งในของขวัญที่เพิ่มความสุขให้กับสมาชิกและครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่ 2566 นี้

นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย หรือ สรยท. (Thailand Automotive Journalists Association : TAJA) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มีมติอนุมัติให้จัดมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2565 ทั้งสิ้น 46 ทุนๆ ละ 6,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน และแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในยุคที่ค่าครองชีพสูง ทั้งนี้ สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ มีส่วนร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กิจกรรมเสวนา/สัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

“การมอบทุนการศึกษาประจำปีนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะสมาคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนที่เป็นบุตรสมาชิกที่จะเติบโตไปเป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต โดยทุนการศึกษาที่มอบในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง ที่ทำธุรกิจในเมืองไทย และรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หลังจากมอบทุนการศึกษาเรียบร้อย ก็ร่วมพูดคุยและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับครอบครัว ในโอกาสนี้ทางสมาคมฯ
ต้องขอขอบคุณบริษัทห้างร้านผู้สนับสนุน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างนี้ตลอดไป” นายวชิระ กล่าว

นายวชิระ กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปีนี้ สรยท.มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ The Hall Bangkok ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ กิจกรรมครั้งนี้ทางสมาคมฯ หวังว่าเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรครั้งนี้ จะช่วยเหลือสมาชิกแบ่งเบาภาระได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งการศึกษานั้นมีความสำคัญที่จะเข้ามาช่วยต่อยอดสร้างองค์ความรู้ให้บุตร-ธิดา ของสมาชิกฯ ได้เติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ทางสมาคมฯ ก็จะจัดหาทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มความสุขและรอยยิ้มให้กับสมาชิกและครอบครัวทุกปี

 

Most Popular

To Top