ข่าว

ไทยฮอนด้าร่วมกับสพฐ. เดินหน้าสู่ สังคมหัวแข็งปี 7 ผนึกพลังครู สร้างเด็กไทย ปลอดภัยทั่วประเทศ

ไทยฮอนด้าร่วมกับสพฐ. เดินหน้าสู่ สังคมหัวแข็งปี 7 ผนึกพลังครู

สร้างเด็กไทย ปลอดภัยทั่วประเทศ

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) และภาคีต่างๆ ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้คนไทยหันมาสวมใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กลายเป็นศูนย์กับโครงการสังคมหัวแข่งปีที่ 7 โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้าง ได้”

โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้าง ได้” มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกในการสวมใส่หมวกกันน็อกให้เป็นนิสัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อก้าวไปสู่การมีพฤติกรรมขับขี่ที่ดีและปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เหลือน้อยที่สุด โดยเล็งเห็นว่าครูและโรงเรียนนั้นคือกลไกสำคัญที่จะช่วยนำแนวคิด พร้อมขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ไปสู่เด็ก เยาวชน รวมถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแนวคิดและหลักปฏิบัติ “พร้อม 3 ทำ 10” หมายถึง โรงเรียนมีความพร้อมใน 3 ด้าน และลงมือทำใน 10 สิ่ง  โดยในปีการศึกษา 2564 กว่า 80% ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ สามารถเพิ่มจำนวนบุคลากร ผู้ปกครอง และ นักเรียนสวมหมวกกันน็อกได้ 100% ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการ

โครงการสังคมหัวแข็ง ปีที่ 7 จึงมุ่งมั่นขยายฐานความรู้ให้คุณครูทั่วประเทศได้ครอบคลุมขึ้น ผ่านกิจกรรมการอบรมครูควบคู่ไปพร้อมกัน ทั้ง On Ground และ Online ได้รับความสนใจจากสถานศึกษาต่างๆ มากถึง 260 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลสำเร็จ และเป็นแรงผลักดันให้ไทยฮอนด้ามุ่งมั่นขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีและปลอดภัยต่อไปในสังคมไทย

Most Popular

To Top