ข่าว

นายก สรยท. ย้ำหน้าที่สื่อยานยนต์ยึดหลักจริยธรรม

นายก สรยท. ย้ำหน้าที่สื่อยานยนต์ยึดหลักจริยธรรม

สรยท.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีนายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ Thai Automotive Journalists Association : TAJA เป็นประธาน พร้อมกล่าวย้ำ “สื่อยานยนต์ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดจริยธรรม” ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมประชุมคับคั่งกว่า 200 ชีวิต ที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาโดยตลอดจนมีอายุครบ 2 รอบหรือ 24 ปี

“ในฐานะที่เป็นผู้ได้รู้เห็นและร่วมงานในฐานะสมาชิกมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยเมื่อ 20 กว่าปีก่อน จากสมาชิกเพียงไม่กี่สิบคน จนปัจจุบันเรามีสมาชิกเพิ่มเป็นกว่า 200 คน รู้สึกยินดีที่ได้เห็นความเติบโตและความสามัคคีของสื่อมวลชนสายยานยนต์ตลอดเวลาที่ผ่านมา และอยากขอให้สื่อมวลชนสมาชิกสมาคมฯ ทำหน้าที่รายงานข่าว หรือสื่อสารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้กับประชาชน โดยยึดหลักจริยธรรมสื่อ เพื่อให้อาชีพนี้เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมต่อๆ ไป” นายวชิระกล่าวและว่า

สื่อในยุคปัจจุบันมีความหลากหลาย และเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสื่อประเภทออนไลน์ ซึ่งข่าวสารที่ถูกนำเสนอ มีทั้งเรื่องจริง และเท็จ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ในฐานะนายกสมาคมสื่อฯ จึงอยากเห็นการพัฒนาของสื่อมวลชน เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม

ด้านการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นั้น นายกันต์ เย็นสบาย กรรมการ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย หรือ สรยท. กล่าวถึง การดำเนินกิจรรมของสมาคมในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาว่า ในทุกๆ กิจกรรม ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคมฯ และองค์กรภายนอกเป็นอย่างดี ทั้งการอบรม สัมมนาให้ความรู้กับสมาชิกฯ และประชาชนทั่วไป รวมถึงการมอบสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิก ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา การจัดทำประกันอุบัติเหตุ และการมอบเงินช่วยเหลือให้กับสมาชิกในกรณีต่างๆ

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยังมีอีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ และถือเป็นภารกิจสำคัญของสมาคมฯ คือการ พิจารณาตัดสินมอบรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (THAILAND CAR OF THE YEAR) และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR) ในทุกๆ ปี

โดยการพิจารณานั้นสมาคมฯได้เน้นย้ำให้กับผู้สื่อข่าวที่มีความรู้ ความสามารถ และมากประสบการณ์ ให้คะแนนจากหัวข้อที่กำหนดตามมาตรฐานของระบบการคัดเลือก THAILAND CAR & MOTORCYCLE OF THE YEAR ซึ่งเป็นตามมาตรฐานสากล เพื่อให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีเป็นรถยอดเยี่ยมประจำปีของประเทศไทยอย่างภาคภูมิใจ ของทั้งผู้ผลิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของรถยนต์และจักรยานยนต์รุ่นนั้นๆ

ปี 2565 ที่ผ่านมา รางวัล THAILAND CAR OF THE YEAR สมาคมได้รับเกียรติจาก นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวอีกด้วย นั่นแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของรางวัลที่นับวันจะสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้จัดงาน คือ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย หรือ สรยท. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

ด้านนายประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์ กรรมการและนายทะเบียน สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย หรือ สรยท. กล่าวถึงข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสื่อมวลชนสายยานยนต์ โดยเฉพาะสื่อประเภทออนไลน์ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีบางส่วนต้องการเข้ารวมเป็นสมาชิกสมาคมฯ แต่เนื่องจากข้อบังคับของสมาคมฯ ต้องมีขั้นตอนการกลั่นกรอง การตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้อง และเหมาะสม ดังนั้นการรับสมาชิกเป็นสิ่งที่สมาคมฯ ตระหนักว่า ควรจะเป็นผู้สื่อข่าว หรือสื่อสารมวลชนที่เป็นสื่อจริงๆ นั้นเอง

อย่างไรก็ดี ในอนาคตน่าจะมีการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของการรับสมาชิก เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกยุคดิจิตอล ซึ่งในส่วนนั้นต้องเป็นการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่สมาคมฯ ในการแก้ไขข้อบังคับเหล่านี้ต่อไป

ด้านนายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ Thai Automotive Journalists Association : TAJA ตอบข้อซักถามของสมาชิกในประเด็นการพิจารณาตัดสินรางวัล รถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566 (THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR 2023) ที่จะถึงนี้ว่า การพิจารณารางวัลดังกล่าวยังคงดำเนินการต่อเนื่องในปีนี้ ขั้นตอนและการดำเนินงาน จะมีการตั้งคณะทำงานการตัดสิน และมอบรางวัล ในเร็วๆ นี้ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่า คณะทำงานที่จะตั้งขึ้นอาจจะมีทั้งสมาชิกที่มาจากสายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยจะพิจารณาจากความสามรถและประสบการณ์การทำงานเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ในวันเดียวกัน สรยท.ยังได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล TAJA GOLF CHARITY 2023 โดยได้รับการสนับสนุน จากบรรดาผู้ประกอบการในธุรกิจยานยนต์ และเกี่ยวเนื่อง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ ใช้กติกาการแข่งขันแบบ 36System & Stable ford โดยไฮไลต์ ของการแข่งขัน ในครั้งนี้ คือรางวัลโฮลอินวัน 4 หลุม หรือรางวัล TAJA GOLF CHARITY 2023 HOLD IN ONE

โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฟอร์ด ประเทศไทย, บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โดยนายกสมาคมฯ ยังได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่ายทุกภาคส่วนที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Most Popular

To Top