ข่าว

ไทยฮอนด้า ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด จัดโครงการ “Road Safety for Youth” ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย

ไทยฮอนด้า ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด จัดโครงการ “Road Safety for Youth”

ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “Road Safety for Youth” สร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับเด็กและเยาวชน โดยจัดขึ้นที่ศาลาประชาวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยสองครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา และเชียงใหม่ และไทยฮอนด้ามีแผนที่จะจัดครั้งถัดไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยครั้งนี้ได้จัดอบรมให้กับนักเรียน 250 คน และคณะครู เข้าร่วมรับฟังพร้อมขยายผลในการจัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางถนน ในสถานศึกษา พร้อมทั้งเชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศ อายุตั้งแต่ 13-30 ปี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปสั้นของสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ภายใต้หัวข้อ “กันน็อค กันใจ เราทำได้” โดยจัดทำคลิป TikTok ความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค ส่งต่อความรู้ สู่ชุมชนให้มีทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ มีวิทยากรจากศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และให้เมืองไทยเป็นเมืองแห่งการขับขี่ปลอดภัย

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “Road Safety for Youth” สร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับเด็กและเยาวชน โดยจัดขึ้นที่ศาลาประชาวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยสองครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา และเชียงใหม่ และไทยฮอนด้ามีแผนที่จะจัดครั้งถัดไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยครั้งนี้ได้จัดอบรมให้กับนักเรียน 250 คน และคณะครู เข้าร่วมรับฟังพร้อมขยายผลในการจัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางถนน ในสถานศึกษา พร้อมทั้งเชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศ อายุตั้งแต่ 13-30 ปี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปสั้นของสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ภายใต้หัวข้อ “กันน็อค กันใจ เราทำได้” โดยจัดทำคลิป TikTok ความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค ส่งต่อความรู้ สู่ชุมชนให้มีทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ มีวิทยากรจากศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และให้เมืองไทยเป็นเมืองแห่งการขับขี่ปลอดภัย

Most Popular

To Top