ข่าว

“ลมหายใจไร้มลทิน” จับมือ “ดย.” ชวนเด็ก และเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษาปี 2566

 

ลมหายใจไร้มลทินจับมือ “ดย.”

ชวนเด็ก และเยาวชนส่งผลงานประกวด ชิงทุนการศึกษาปี 2566

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชวนเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานร่วมรณรงค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต กับการประกวด 4 ประเภท ได้แก่ เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และ VDO Clip ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ก่อตั้งเมื่อปี 2550 โดยบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” และได้รับการสนับสนุนจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ปีนี้จึงขอเชิญชวนเด็ก และเยาวชนที่กำลังศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ภายใต้แนวคิดหลักของโครงการ “จะคิด ทำ สอนอย่างไร” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โดยการประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. ประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ถ้าประเทศไทยปราศจากคอร์รัปชัน”
  2. ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี เพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
  3. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สังคมเข้มแข็ง ลมหายใจยั่งยืน”
  4. ประกวด VDO Clip สะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิต New Normal”

เด็ก และเยาวชน ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมพร้อมสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 สอบถามรายละเอียดที่ lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th โทรศัพท์      0-2055-8444 ต่อ 316, 318

Most Popular

To Top