ข่าว

PTG ชี้แจง ตู้จ่ายสถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

PTG ชี้แจง ตู้จ่ายสถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน “ชั่ง ตวง วัด” ตามที่ทางราชการกำหนดไว้

สืบเนื่องจากกรณีมีผู้บริโภคร้องเรียนว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้นำแกลลอนน้ำมัน 5 ลิตร มาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 5 ลิตร ณ ตู้จ่ายที่ 2 มือจ่ายที่ 201 ในสถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12 พบว่า ได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ไปแค่ 4.6 ลิตร ดังนั้น บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จึงสั่งการให้ทางสถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12 ทำการตรวจสอบมือจ่ายน้ำมันทั้งหมด ด้วยการแจ้งให้หน่วยช่างเข้ามาทำการตรวจสอบหัวจ่ายร่วมกับหน่วยงานราชการ “ชั่ง ตวง วัด” จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง

สำหรับผลการตรวจสอบของหน่วยงานราชการ “ชั่ง ตวง วัด” จังหวัดนครปฐม วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.39 น สรุปได้ ดังนี้ 1. ทุกมือจ่ายของสถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนดไว้ 2. หน่วยงานราชการ “ชั่ง ตวง วัด” จังหวัดนครปฐม จะนำสติ๊กเกอร์รับรองมาตรฐานเต็มลิตร มาติดให้ที่สถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12 เพื่อยืนยันว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน “ชั่ง ตวง วัด” ทั้งนี้ PTG จะเร่งดำเนินการตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันพีทีทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้บริโภคต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ดี และได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สุด ด้วยมาตรฐานการรับรองต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล พร้อมทั้งยังเชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

Most Popular

To Top