ข่าว

PTG ร่วมปล่อยพันธุ์ปูทะเลกว่า 7 ล้านตัว คืนสู่ธรรมชาติ

PTG ร่วมปล่อยพันธุ์ปูทะเลกว่า 7 ล้านตัว คืนสู่ธรรมชาติ 

คุณวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา และคุณฉลอง ติรไตรภูษิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมพนักงาน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) และคณะสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวนกว่า 7  ล้านตัว และร่วมเก็บขยะทะเลที่ตกค้าง ณ ริมหาดชลาทัศน์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อฟื้นฟูและสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศในท้องทะเลไทย ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้แก่ทะเลภาคใต้ รวมทั้งยังเป็นการดำรงรักษาอาชีพประมงให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีในการพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้เกิดความสมดุลและนำไปสู่จุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์หวงแหนท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป   โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้

Most Popular

To Top