ข่าว

ลมหายใจไร้มลทิน รับรางวัล โครงการที่เป็นเลิศตามแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเยาวชนทั่วโลก

ลมหายใจไร้มลทิน รับรางวัล

โครงการที่เป็นเลิศตามแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเยาวชนทั่วโลก

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่งผู้แทนเยาวชนประเทศไทยที่ชนะโครงการที่เป็นเลิศตามแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเยาวชนทั่วโลก เข้ารับรางวัล และร่วมการประชุม World Youth Development Forum (WYDF) 2023 และร่วมกิจกรรม APGYD 2023 Youth Leadership Campus ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ 100 Excellence Actions : Action Plan for Global Youth Development ได้ร่วมเดินทางไปร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เยาวชนผู้แทนประเทศไทยยังได้ร่วมเรียนรู้แผนการการพัฒนาเยาวชนระดับโลก เพื่อนำประสบการณ์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดกิจกรรมด้านเด็ก และเยาวชนในประเทศไทยต่อไป

Most Popular

To Top