ข่าว

นายทาดาโอะมิ ซูซูกิ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่

นายทาดาโอะมิ ซูซูกิ

เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายทาดาโอะมิ ซูซูกิ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

นายทาดาโอะมิ ซูซูกิ เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2506  ปัจจุบันอายุ 60 ปี เริ่มร่วมงานที่บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ตั้งแต่ปี 2529 โดยรับผิดชอบหน้าที่งานทั้งในส่วนของตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ สำหรับในส่วนงานการตลาดต่างประเทศ ดูแลตลาดในประเทศจีนและประเทศไต้หวัน รวมไปถึงสั่งสมประสบการณ์มากมายผ่านหลากหลายบทบาทในองค์กร เป็นระยะเวลากว่า 37 ปี  ในปี 2566 นี้ นายทาดาโอะมิ ซูซูกิ ได้เข้ามาร่วมงานในประเทศไทย ในตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับหน้าที่ดูแลเพื่อสร้างธุรกิจที่เติบโตและเครือข่ายการขายของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิให้แข็งแกร่ง รวมไปถึงขยายฐานตลาดรถยนต์นั่งให้มีความหลากหลายมากขึ้นเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้อดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายมิโนรุ อามาโนะ ได้รับมอบหมายภารกิจตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งตลอดระยะเวลา 5  ปี ที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์ตลาดที่ยากลำบากของประเทศไทย รวมถึงผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 จนถึงปัจจุบันส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศไทย นายมิโนรุ อามาโนะ มีส่วนร่วมและมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของผู้จำหน่ายรวมถึงบุคลากรภายในองค์กร ด้วยกลยุทธ์ในการดูแลและเข้าถึงลูกค้าทุกท่านด้วยความจริงใจ ด้วยความมุ่งหวังสำคัญ คือการยกระดับงานบริการในทุกด้าน ทั้งก่อนและหลังการขายให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นการวางรากฐานที่สำคัญต่อซูซูกิประเทศไทย

ทั้งนี้ ภายหลังการหมดวาระตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด     นายมิโนรุ อามาโนะ จะเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรับตำแหน่ง ประธาน บริษัท พีที. อินโดโมบิล มอเตอร์ จำกัด (ประเทศอินโดนีเซีย)

ซูซูกิ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนไทยและได้รับบริการก่อนและหลังการขายอันเป็นเลิศ

 

Most Popular

To Top