ข่าว

Atlas Energy สานต่อกิจกรรม CSR “HOW TO ทิ้ง ทิ้งถูกที่ ดีต่อโลก”

Atlas Energy สานต่อกิจกรรม CSR “HOW TO ทิ้ง ทิ้งถูกที่ ดีต่อโลก”

มุ่งจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกชมชนอย่างยั่งยืน

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “พีที” มุ่งเน้นแก้วิกฤตการณ์ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชน รวมทั้งดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม CSR โครงการ ATLAS Energy “HOW TO ทิ้ง ทิ้งถูกที่ ดีต่อโลก” ต่อยอดจากโครงการ ATLAS Energy เพื่อน้อง พี่จัดให้ ที่บริษัทฯ   ได้เริ่มดำเนินการในปี 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านชำโสม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านชำโสม ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงโรงบรรจุก๊าซหุงต้มพีที สาขากบินทร์บุรี ที่บริษัทฯได้ดำเนินกิจการอยู่ ได้เข้าร่วมมือกับ อบต.กบินทร์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้มภายในครัวเรือน  การอบรมการคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษอาหาร ซึ่งเป็นขยะที่พบมากที่สุดในชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน กิจกรรมปรับปรุงแปลงผักสวนครัวพร้อมลงพันธุ์ผักสวนครัว พร้อมให้การสนับสนุนก๊าซหุงต้มพีทีสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ตลอด 1 ปีการศึกษา

คุณสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ว่า ATLAS Energy ได้เริ่มดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นชุมชนโดยรอบพื้นที่หรือใกล้เคียงโรงบรรจุก๊าซ ซึ่งก่อนหน้าในโครงการ ATLAS Energy เพื่อน้อง พี่จัดให้ ที่ชุมชนบ้านฉาง จ.ระยอง ที่ผลตอบรับจากชุมชนในทางที่ดี และยังคงมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายผลกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม จึงเป็นโครงการ “How to ทิ้ง” ทิ้งถูกที่… ดีต่อโลก ที่เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภค และปัญหาขยะจากอาหารที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปี และครั้งนี้เพื่อพี่น้องตำบลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้ความร่วมมือจากผู้นำในชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างสังคมที่น่าอยู่และปลอดภัยสู่ทุกชุมชนในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่ ATLAS Energy ได้เริ่มต้นทำในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกชุมชน และช่วยให้คนไทยทุกคน “อยู่ดี มีสุข” อย่างยั่งยืนในอนาคตได้

Most Popular

To Top