ข่าว

โรงงานฟอร์ด รับรางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น 9 ปีต่อเนื่อง

โรงงานฟอร์ด รับรางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น 9 ปีต่อเนื่อง

ฟอร์ดเดินหน้าสร้างคุณค่าเพื่อสังคม ล่าสุดนายอภิณัฐ ธรรมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม)  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สาขาองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและการยอมรับในความแตกต่างและการมีส่วนร่วมในสถานที่ทำงาน ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มผู้พิการซึ่งมีข้อจำกัดและขาดโอกาสในหลายๆด้าน ทั้งนี้ โรงงานเอฟทีเอ็ม มีการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายแรงงานมาตรา 33 ซึ่งผู้พิการได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำทั้งในหน่วยงานฝ่ายผลิต และส่วนงานสำนักงาน  นอกจากนี้ ยังจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้คนพิการตามกฎหมายแรงงานมาตรา 35 โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีตลาดนัดคนพิการกว่า 26 ร้านค้าหมุนเวียนมาจำหน่ายสินค้าตลอดทั้งปี พร้อมทั้งยังจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อสนับสนุนผู้พิการอย่างต่อเนื่อง

นายอภิณัฐ ธรรมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สาขาองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

 

Most Popular

To Top