ข่าว

มิตซูบิชิ และเอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น คว้า 5 รางวัล

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และเอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น คว้า 5 รางวัล

สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2566

บริษัท  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด คว้า 5 รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รางวัลนี้มุ่งยกย่องการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมขององค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผู้บริหารของบริษัท  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด ที่เป็นผู้แทนรับรางวัลประกอบด้วย มร. เออิจิ โอกาวะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิต นายมนัส        ยงพฤกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวินัย สนทอง ผู้อำนวยการใหญ่ และนายอุเทน พรหมสนธิ์ ผู้ชำนาญการอาวุโส โดยมีนายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัลในพิธีมอบรางวัลโล่และเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ณ จังหวัดชลบุรี

มร. เออิจิ โอกาวะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผมมีความภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนของพนักงานทุกคนเข้าร่วมพิธีรับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญสูงสุดในสถานที่ทำงานของเรา และเป็นความรับผิดชอบของ     ทุกคนที่ต้องตระหนักและปฏิบัติทุกวันอย่างต่อเนื่อง”

“เมื่อพนักงานทุกคนมีความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุ และทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุดส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงเวลา ผมขอแสดงความยินดีกับพนักงานทุกคนในโรงงานทั้ง 5 แห่งที่ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศด้านความปลอดภัยในปีนี้ และขอส่งเสริมให้ทุกคนมุ่งมั่นทำงานด้วยความปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องไปทุกปี” มร. โอกาวะ กล่าวเพิ่มเติม

รางวัลนี้มอบให้แก่องค์กรที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยที่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และมีผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565 สอดคล้องตามเกณฑ์ของการเข้าร่วมประกวดเพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว  องค์กรที่ได้รับรางวัลต้องแสดงถึงการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมกับมีความมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

บริษัท  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด ได้รับ 5 รางวัลสำหรับ 5 โรงงานดังนี้

  • โรงงาน 3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเพชรต่อเนื่องสูงสุดเป็นปีที่ 8
  • โรงงานปั๊มขึ้นรูป 1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเพชรต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
  • โรงงานเครื่องยนต์ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ซึ่งได้รับรางวัล 5 ปีต่อเนื่อง ยกระดับจากระดับทองสู่ระดับเพชร
  • โรงงาน 1 และ 2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับทองต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
  • โรงงานปั๊มขึ้นรูป 2 และพลาสติก ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทองต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

รางวัลโล่และเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมเป็นแนวคิดริเริ่มของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการสร้างระบบการจัดการแรงงานและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพที่นำไปสู่การมีอุบัติเหตุเป็นศูนย์และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกจ้าง อีกยังทั้งสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งจะทำให้องค์กรธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

Most Popular

To Top