ข่าว

PTG เปิดมิติใหม่ รุกขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองครั้งแรก

PTG ทุ่ม 825 ลบ.ผนึก “ไพศาล แคปปิตอล”เปิดมิติใหม่

รุกขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองครั้งแรก

อัพฐานลูกค้า – ยกระดับบริการหนุนอนาคตโตแกร่ง

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี  (PTG) ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจ เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับบริษัท ไพศาล แคปปิตอล จำกัด เพื่อร่วมกันเปิดให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง โดยเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนสัดส่วน 33.33% มูลค่า 825 ล้านบาท ถือเป็นครั้งแรกของ PTG ในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ถือบัตรสมาชิก PT Max Card และ PT Max Card Plus จากปัจจุบันมีฐานสมาชิกกว่า 20 ล้านรายจะได้รับประโยชน์ในครั้งนี้  รวมทั้งช่วยต่อยอดธุรกิจ สนับสนุนอนาคตเติบโตอย่างมั่นคง

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท ไพศาล แคปปิตอล จำกัด โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไพศาล แคปปิตอล จำกัด จำนวน 50,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.33  ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไพศาล  มูลค่าลงทุน 825,000,000 บาท  เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง

สำหรับการร่วมมือกับ บริษัท ไพศาล แคปปิตอล จำกัด ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของบริษัทฯ ที่นำไปสู่การดำเนินธุรกิจสินเชื่อ โดยการเข้าซื้อหุ้นของไพศาลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโต สร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน และต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของบริษัทฯ เพื่อขยายความหลากหลายของบริการให้ลูกค้าอยู่ดีมีสุข

“บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการขยายช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจหลักในอนาคตได้โดยมีความตั้งใจจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น  พร้อมทั้งสร้างช่องทางใหม่สำหรับลูกค้าซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ถือบัตรสมาชิก PT Max Card และ PT Max Card Plus ที่ปัจจุบันมีฐานสมาชิกกว่า 20 ล้านสมาชิกได้เข้าถึงบริการที่มีศักยภาพ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจและแบรนด์ PTG ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น” นายพิทักษ์ กล่าว

ด้านนายสุกฤษฏิ์ เหรียญภิญญวัฒน์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพศาล แคปปิตอล จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือกับ PTG ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันในการร่วมสร้างโอกาสทางการเงินให้กับผู้คน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งไปพร้อมกันๆ ทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง  ที่สำคัญช่วยเพิ่มพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น  โดยบริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพของ PTG  ที่มีความต้องการขยายธุรกิจและสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักในตลาด จึงเชื่อมั่นว่า PTG  จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัท ไพศาล แคปปิตอล จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง สินเชื่อเพื่อหมุนเวียนธุรกิจ และสินเชื่อ Refinance ดำเนินธุรกิจมา 21 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อในระดับประเทศและภูมิภาค และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ หรือแหล่งเงินกู้ ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นแบรนด์ที่มั่นคง ดำเนินกิจการอย่างมีจรรยาบรรณ จริงใจและมีความน่าเชื่อถือ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่ผู้บริโภค โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทยด้วยการให้ความคล่องตัวทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 9 สาขา ครอบคลุมเกือบทุกภาคของประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี  กลุ่มลูกค้าหลักคือกลุ่มลูกค้าบุคคลที่ใช้รถบรรทุกเชิงพาณิชย์ ณ สิ้นปี 2566    บริษัทฯ มีพอร์ตลูกหนี้เช่าซื้อกว่า 2,600 ล้านบาท

Most Popular

To Top