ข่าว

“พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์” สานฝัน “อบต.ช้างแรก” รีโนเวทรถตู้เก่าเป็นรถช่วยเหลือผู้ป่วยฯ

“พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์” สานฝัน “อบต.ช้างแรก”

สนับสนุนงบ 2.5 แสนบาท รีโนเวทรถตู้เก่าเป็นรถช่วยเหลือผู้ป่วยฯ

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อบต.ช้างแรก จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์ติดตั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพรถตู้ เพื่อเป็นรถช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกรณีไม่ฉุกเฉิน อบต.ช้างแรก เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ บริการรับส่งพบแพทย์โรงพยาบาล ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ด้วยงบประมาณสนับสนุน 250,000 บาท

พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วงษ์จินดา นายอำเภอบางสะพานน้อย เป็นประธานในพิธี และ แขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ สจ.พนม ศรีซ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหาร อบจ.ประจวบคีรีขันธ์, นายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายก อบต.ช้างแรกและคณะผู้บริหาร,  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, สมาชิกสภาอบต., นายนันทปรีชา คำทอง สมาชิกสภาเกษตรกร อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , นายธนวัตน์ ชื่นชอบทรัพย์ กำนันตำบลช้างแรก, พ.ต.อ.ธฤต เรืองเดชา ผู้กำกับสภ.อำเภอบางสะพานน้อย, สาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย, นักเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย รวมทั้งพี่น้องชุมชน ตำบลช้างแรก และผู้บริหารบริษัทฯ นำโดย นายชัยทัศน์ วันชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และทีมผู้บริหารบริษัท ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายก อบต.ช้างแรก กล่าวว่า สำหรับรถตู้ที่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพรถ เพื่อเป็นรกช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีไม่ฉุกเฉิน อบต.ช้างแรก คันนี้เดิมทีเป็นรถตู้ของ อบต.สำหรับใช้อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ อบต.ในการเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนางานต่าง ๆ และไม่ค่อยได้ใช้งาน ตนจึงมองว่าน่าจะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น และเห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงประสบปัญหาเวลาไปพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาลอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร มักจะหารถเดินทางให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ได้ หากหาได้ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและไม่สะดวก อีกทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่ฐานะยากจน หากทาง อบต.สามารถอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ได้ น่าจะส่งผลดีต่อประชาชน แต่หากจะนำรถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 ของ อบต.ไปรับผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉิน จะผิดระเบียบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ ตนจึงได้ประสานกับ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทฯ เอกชนในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพรถเพื่อเป็นรถช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน สำหรับไว้ใช้บริการประชาชน โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำคัญจำเป็นต่างๆ เช่น เตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาลพับได้ แผ่นสไลด์บอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ถังออกซิเจน ที่นั่งสำรับญาติและพยาบาล พร้อมระบบไฟวับวาบและวิทยุสื่อสาร ฯลฯ ด้วยงบประมาณสนับสนุน 250,000 บาท ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นายชัยทัศน์ วันชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทในเครือ PTG)  ได้กล่าวในงานพิธี ด้วยว่า ได้มองเห็นถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ และการเดินทางไปยังสถานพยาบาลตามแพทย์นัดนั้นมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของประชาชน บริษัทฯ ได้ทราบถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ ของ อบต.ช้างแรก ในครั้งนี้ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ จึงได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีไม่ฉุกเฉิน อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องถิ่น ต.ช้างแรก ให้เข้าถึงการบริการให้ทันท่วงทีต่อไป

โอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อบต.ช้างแรก ได้นำเสนอการใช้รถช่วยเหลือฯ เพื่อสาธิตการทำงานอุปกรณ์ต่าง ๆ จากนั้น บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับ อบต.ช้างแรก และทาง อบต.ได้ดำเนินการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 3 อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพิธีดังกล่าว ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Most Popular

To Top