ข่าว

PTG ส่งบ.ย่อยถือหุ้นโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มแตะ86%

PTG ส่งบ.ย่อยถือหุ้นโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มแตะ86%

บอร์ด บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ไฟเขียวให้ บริษัท พีทีจีกรีน เอ็นเนอยี จำกัด (PTGGE) บริษัทย่อย ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พลังงานพัฒนา 5 จำกัด (PP5) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนจำนวน 1,049,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 35% รวมเป็นเงิน 54.59 ล้านบาท ส่งผลให้ PTGGE ถือหุ้นใน PP5 เพิ่มเป็น 86% จากเดิม 51% และมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ PTG…แว่วๆ มาว่าบริษัทได้ลงนามสัญญา PPA กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะ COD ได้ช่วงปลายปี 2568…งานนี้ PTG หวังเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนตามแผนการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทล้วน ๆ คร้าา!!!

 

Most Popular

To Top