ข่าว

ทีทีบี ประสบความสำเร็จ ปิดการขายกองทุน Term Fund เต็มจำนวนก่อนกำหนด

ทีทีบี ประสบความสำเร็จ ปิดการขายกองทุน Term Fund เต็มจำนวนก่อนกำหนด

2 กองติดต่อกัน รวมมูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาท

สร้างโอกาสให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารการลงทุน ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยถึงความสำเร็จจากการเสนอขายกองทุน Term Fund ผ่าน ทีทีบี ซึ่งได้แก่  กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น (ES-GOVCP6M9) เสนอขายระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2567 และกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น (ES-GOVCP6M10) เสนอขายระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2567 ในระยะเวลาติดต่อกัน  ซึ่งเสนอขายผ่านสาขาและโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร โดยสามารถปิดการขายได้ก่อนกำหนดอย่างรวดเร็ว รวมมูลค่าการลงทุนของทั้ง 2 กองทุนกว่า 4,500 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร ที่มุ่งมั่นจะนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของนักลงทุนที่มีอยู่จำนวนมาก ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของกองทุนดังกล่าวมาจากนักลงทุนจำนวนมากที่กำลังมองหาโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีภายใต้ความเสี่ยงต่ำเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว  ประกอบกับวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นของธนาคารกลางต่าง ๆ ที่ใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว  

สำหรับกองทุน ES-GOVCP6M9 และ ES-GOVCP6M10 มีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่มุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย จะเป็นการลงทุนครั้งเดียว และถือทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) ซึ่งผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินต้นคืน 100% และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มจากมูลค่าของหน่วยลงทุน โดยทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บลจ. อีสท์สปริง จะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนที่จะนำเสนอขายกองทุน Term Fund ในทุก ๆ เดือน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุด  ควบคู่ไปกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับสภาวะตลาด ตรงตามความต้องการและความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ อาทิ กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนหุ้น กองทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ หรือทางเลือกการลงทุนอื่น ๆ  เช่น Structured Fund และ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Structured Note ที่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น และช่วยต่อยอดความมั่งคั่งทางการเงินของลูกค้าได้ 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ทาง Line ttb advisory เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนต่าง ๆ ได้ที่ทีทีบีทุกสาขา หรือ ttb investment line โทร. 1428 กด #4 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.ttbbank.com/th/personal/investment/mutual-funds

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ก่อนครบกำหนดอายุได้ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

Most Popular

To Top