ข่าว

ศาลพิพากษาอดีตสมาชิกฯ โพสต์หมิ่นทําองค์กรเสียชื่อเสียง

ศาลพิพากษาอดีตสมาชิกฯ โพสต์หมิ่นทําองค์กรเสียชื่อเสียง

แจ้งความคืบหนาการดําเนินงานของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ตามที่สมาคมฯ ได้เข้าแจ้งความรองทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีต่อศาล กับอดีตสมาชิกสมาคมฯ และบุคคลภายนอก ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีโพสต์กล่าวหาการพิจารณาตัดสินรางวัล Thailand Car of The Year 2020 ในทํานองไม่โปร่งใส

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้แต่งตั้งทนายความเพื่อใช้สิทธิขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ และศาลมีคําสั่งอนุญาตให้สมาคมฯ เป็นโจทก์ร่วมที่ 1 นายกสมาคมฯ เป็นโจทก์ร่วมที่ 2 เพื่อดําเนินการฟ้องร้องนายวิโรจน์ ธัญญหาร อดีตสมาชิกสมาคมฯ และนายวศิน อนมาน บุคคลภายนอก ในฐานะจําเลย ต่อศาลอาญารัชดา เพื่อตัดสินลงโทษบุคคลทั้ง 2 ทําให้สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงและขาดความน่าเชื่อถือต่อท้ังสมาชิกฯ และสังคม

ศาลอาญารัชดาไดดมีการไต่สวนมูลฟ้อง และเรียกจําเลยทั้งสองเข้าให้การ กระทั่งมีการพิพากษาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ว่าจําเลยทั้งสอง มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 จําคุก คนละ 1 ปี และปรับคนละ 100,000 บาท แต่ไม่ปรากฏว่าจําเลยทั้งสองเคยรับโทษจําคุกมาก่อนจึงให้รอการลงโทษจําคุกไว ้ 2 ปี และให้จาเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายต่อ สมาคมฯ ระวางโทษรายละ  50,000 บาท

อย่างไรก็ดีในการพิจาณาชั้นศาลคู่ความทั้ง 2 ได้ยื่นขออุทธรณ์ตามสิทธิ ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ว่าจะรับคําร้องของคดีนี้หรือไม่ สําหรับความคืบหน้าของคดี กรรมการ สมาคมฯ จะติดตามผลการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และแจ้งให้กับสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป

นอกจากนี้ ในคดีดังกล่าว นายวศิน อนมาน ได้แต่งตั้งทนายความฟ้องร้องกลับนายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ในความผิดข้อหาโพสต์หมิ่นประมาทผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (หมิ่นประมาท ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์) ทําให้นายวศิน อนมาน ในฐานะโจทย์ ได้ร้บความเสียหาย สําหรับคดีการฟ้องร้องนายกสมาคมฯ ของนายวศิน ศาลชันตน้ (ศาลอาญารัชดา) พิจารณาคําร้องมีการสืบพยานแล้ว มีความเห็นสั่งไม่รับฟ้องคดี เนื่องจากการโพสต์ของนายกสมาคมฯ เป็นการดําเนินการเพื่อ

ปกป้องรักษาเกียรติยศของสมาคมฯ ซึ่งต่อานายวศิน และทนายความยื่นคําฟ้องในชั้นอุทธรณ์ ต่อศาลอาญารัชดา และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายื่นตามศาลชั้นต้น (ศาลอาญารัชดา) ไม่รับฟ้องของนายวศิน ด้วยเหตุผลเดียวกัน  สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ยืนยันถึงความทุ่มเทในการทํางานให้กับองค์กรสื่อ ด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง และหัวใจเพื่อผลประโยชน์ต่อสมาคมฯ สมาชิก และสังคมส่วนรวม กรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมปกป้องสทธิ และชื่อเสียงของสมาคมฯ ที่ผู้สื่อข่าวสายยานยนต์ทั้งในอดีต และปัจจุบันได้ร่วมกันก่อตั้งเพื่อยกระดับคุณภาพการทํางานและสวัสดิการ ของผู้สื่อข่าวสายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยอย่างเต็มความสามารถ

Most Popular

To Top