ข่าว

finbiz by ttb แนะโอกาสใหม่ของ SME เมื่อรถ EV เติบโต

finbiz by ttb แนะโอกาสใหม่ของ SME เมื่อรถ EV เติบโต

ในช่วงปีที่ผ่านมา การเข้ามาของนวัตกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV เปรียบเสมือนการปฏิวัติวงการขนส่ง ทั้งในเรื่องของรถยนต์นั่ง รถโดยสาร รถขนส่งมวลชน รถขนส่งสินค้า มอเตอร์ไซค์ เพื่องานบริการต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้งานเป็นรถส่วนตัวในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะสร้างโอกาสและโมเดลใหม่ ๆ ทางธุรกิจมากมาย  finbiz by ttb ขอนำเสนอ Business Model น่าสนใจที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรม EV เพื่อให้ผู้ประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไป

ธุรกิจที่น่าสนใจ จากการเข้ามาของนวัตกรรม EV

 1. สถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้า หัวใจสำคัญของ EV Ecosystem ธุรกิจนี้มีแนวโน้มเติบโตสูง ผู้ประกอบการสามารถลงทุนตั้งสถานีชาร์จแบบ Fast Charge หรือ Normal Charge ในจุดยุทธศาสตร์ เช่น ห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร หรือตามถนนสายหลัก
 2. บริการเช่ารถ EV ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการใช้งานรถ EV เป็นครั้งคราว เหมาะกับการท่องเที่ยว หรือใช้งานระยะสั้น ธุรกิจนี้สามารถขยายฐานลูกค้าด้วยการจับมือกับบริษัททัวร์ หรือโรงแรม เช่นการจองโรงแรมที่มีแพ็กเกจการจองรถ EV ไว้ใช้ขับไปสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในละแวกนั้น
 3. บริการซ่อมบำรุงรถ EV เนื่องจากรถ EV มีการซ่อมบำรุงที่แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไป โดยจะมีระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อนกว่า การให้บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางจึงเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมจากผู้ผลิตรถ EV และมีเครื่องมือที่ทันสมัย จะสามารถให้บริการทางด้านนี้ได้ หรืออาจเป็นโมเดลธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น เช่น การจับมือกับบริษัทผู้ผลิตรถ EV และสร้างศูนย์อบรมด้านการซ่อมบำรุงมาตรฐาน กระจายผู้เชี่ยวชาญไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
 4. บริการด้านแบตเตอรี่ หัวใจหลักของรถ EV ธุรกิจนี้ครอบคลุมทั้งการขาย แลกเปลี่ยน และเช่าแบตเตอรี่ การผลิตแบตเตอรี่ OEM ผู้ประกอบการควรศึกษาเทคโนโลยีแบตเตอรี่อย่างละเอียด และสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม ยกตัวอย่าง การตั้งสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเร็ว ๆ คล้ายการเติมน้ำมัน โดยผู้รับบริการอาจมีค่ามัดจำแบตเตอรี่ลูกแรกเอาไว้ ซึ่งจะทำได้ต่อเมื่อรถที่รับบริการมีแบตเตอรี่ในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายและเร็วกว่าสำหรับรถมอเตอร์ไซค์
 5. แพลตฟอร์ม Aggregator รวบรวมข้อมูลสถานีชาร์จ บริการเช่ารถ EV และบริการอื่นๆ บนแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้ผู้บริโภคค้นหาและใช้งานรถ EV ได้สะดวก ซึ่งคาดว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นที่ต้องการอย่างมากของผู้บริโภคในอนาคตอันใกล้
 6. บริการ Ride-hailing ธุรกิจให้บริการบนแอปพลิเคชันเพื่อใช้เรียกยานพาหนะ ทั้งสำหรับโดยสารและขนส่ง ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว เหมาะกับการใช้งานในเขตเมือง ธุรกิจนี้สามารถขยายฐานลูกค้าด้วยการจับมือกับบริษัทขนส่ง หรือห้างสรรพสินค้า หรือแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ
 7. การ Recycling ธุรกิจจัดการกับแบตเตอรี่รถ EV ที่หมดอายุให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยธุรกิจนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง และความร่วมมือจากภาครัฐ

ในช่วงปีที่ผ่านมา การเข้ามาของนวัตกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV เปรียบเสมือนการปฏิวัติวงการขนส่ง ทั้งในเรื่องของรถยนต์นั่ง รถโดยสาร รถขนส่งมวลชน รถขนส่งสินค้า มอเตอร์ไซค์ เพื่องานบริการต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้งานเป็นรถส่วนตัวในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะสร้างโอกาสและโมเดลใหม่ ๆ ทางธุรกิจมากมาย  finbiz by ttb ขอนำเสนอ Business Model น่าสนใจที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรม EV เพื่อให้ผู้ประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไป

ธุรกิจที่น่าสนใจ จากการเข้ามาของนวัตกรรม EV

 1. สถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้า หัวใจสำคัญของ EV Ecosystem ธุรกิจนี้มีแนวโน้มเติบโตสูง ผู้ประกอบการสามารถลงทุนตั้งสถานีชาร์จแบบ Fast Charge หรือ Normal Charge ในจุดยุทธศาสตร์ เช่น ห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร หรือตามถนนสายหลัก
 2. บริการเช่ารถ EV ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการใช้งานรถ EV เป็นครั้งคราว เหมาะกับการท่องเที่ยว หรือใช้งานระยะสั้น ธุรกิจนี้สามารถขยายฐานลูกค้าด้วยการจับมือกับบริษัททัวร์ หรือโรงแรม เช่นการจองโรงแรมที่มีแพ็กเกจการจองรถ EV ไว้ใช้ขับไปสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในละแวกนั้น
 3. บริการซ่อมบำรุงรถ EV เนื่องจากรถ EV มีการซ่อมบำรุงที่แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไป โดยจะมีระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อนกว่า การให้บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางจึงเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมจากผู้ผลิตรถ EV และมีเครื่องมือที่ทันสมัย จะสามารถให้บริการทางด้านนี้ได้ หรืออาจเป็นโมเดลธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น เช่น การจับมือกับบริษัทผู้ผลิตรถ EV และสร้างศูนย์อบรมด้านการซ่อมบำรุงมาตรฐาน กระจายผู้เชี่ยวชาญไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
 4. บริการด้านแบตเตอรี่ หัวใจหลักของรถ EV ธุรกิจนี้ครอบคลุมทั้งการขาย แลกเปลี่ยน และเช่าแบตเตอรี่ การผลิตแบตเตอรี่ OEM ผู้ประกอบการควรศึกษาเทคโนโลยีแบตเตอรี่อย่างละเอียด และสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม ยกตัวอย่าง การตั้งสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเร็ว ๆ คล้ายการเติมน้ำมัน โดยผู้รับบริการอาจมีค่ามัดจำแบตเตอรี่ลูกแรกเอาไว้ ซึ่งจะทำได้ต่อเมื่อรถที่รับบริการมีแบตเตอรี่ในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายและเร็วกว่าสำหรับรถมอเตอร์ไซค์
 5. แพลตฟอร์ม Aggregator รวบรวมข้อมูลสถานีชาร์จ บริการเช่ารถ EV และบริการอื่นๆ บนแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้ผู้บริโภคค้นหาและใช้งานรถ EV ได้สะดวก ซึ่งคาดว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นที่ต้องการอย่างมากของผู้บริโภคในอนาคตอันใกล้
 6. บริการ Ride-hailing ธุรกิจให้บริการบนแอปพลิเคชันเพื่อใช้เรียกยานพาหนะ ทั้งสำหรับโดยสารและขนส่ง ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว เหมาะกับการใช้งานในเขตเมือง ธุรกิจนี้สามารถขยายฐานลูกค้าด้วยการจับมือกับบริษัทขนส่ง หรือห้างสรรพสินค้า หรือแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ
 7. การ Recycling ธุรกิจจัดการกับแบตเตอรี่รถ EV ที่หมดอายุให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยธุรกิจนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง และความร่วมมือจากภาครัฐ
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Popular

To Top