Special Tips

ขับรถในหน้าร้อนของเราปลอดภัยที่สุด

ข้อควรปฎิบัติในการขับรถช่วงฤดูร้อนอย่างปลอดภัย ทำอย่างไรให้กับการขับรถในหน้าร้อนของเราปลอดภัยที่สุด

-ใช้ที่บังแดดปิดลงมาที่กระจกหน้ารถ เพื่อบังแสงแดดไม่ให้ส่องเข้าตา จะช่วยป้องกันไม่ให้สายตาอ่อนล้าและเกิดอาการง่วงนอนขณะขับรถ

-สวมแว่นตากันแดดที่ได้มาตรฐานอีกเหมือนกัน ที่สามารถกรองแสงได้อย่างน้อยร้อยละ 60 -90 จะช่วยลดความสว่างของแสงอาทิตย์ และทำให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้น

-หลีกเลี่ยงการขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรหยุดพักรถทุกระยะ 150 – 200 กิโลเมตร หรือทุกๆ 2 ชัวโมง เพื่อให้เครื่องยนต์และยางรถได้คลายความร้อน รวมถึงผู้ขับขี่จะได้ยืดเส้นยืดสายเพื่อป้องกันการหลับในอีกด้วย

-ให้เพิ่มความระมัดระวังหากต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีฝุ่นละอองปกคลุมมาก และควรประเมินสภาพถนนเส้นทาง หากเจอทัศนวิสัยไม่ดี ไม่ควรฝืนขับรถต่อ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้

-หากถนนมีฝุ่นละอองปกคลุมมาก แต่สามารถขับรถต่อไปได้ ควรเปิดไฟหน้ารถ ขับรถให้อยู่ในช่องทางจราจรที่ถูกต้อง ไม่เปลี่ยนเลนกะทันหัน ไม่ขับแซง
ในระยะกระชั้นชิด เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

ปฏิบัตตามนี้ อย่างน้อยก็จะช่วยให้ขับรถช่วงหน้าร้อนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Most Popular

To Top