Special Tips

รถป้ายเเดง เเต่งเพิ่ม ประกันจะคุ้มครองไหม!!?

การแต่งรถนับเป็นเรื่องปกติขอคนรักรถ แต่บางคนยังกังวลอยู่ว่าถ้าหากแต่รถไปแล้วประกันยังคุ้มครองอยู่ไหม เพราะคิดๆ ดูแล้วการแต่งรถเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการออกรถที่โชว์รูม ในเมื่อเป็นแบบนี้เรามาหาคำตอบกันดีกว่าว่า ถ้าแต่งรถเพิ่มแล้วประกันจะจ่ายไหมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

สำหรับกรณีการแต่งรถบอกได้เลยว่า ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองแน่นอน แต่ผู้เป็นเจ้ารถ ต้องแจ้งประกันภัยเสียก่อน และควรแจ้งโดยเร็วที่สุดหลังจากแต่งรถมาเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากค่าอุปกรณ์แต่งรถมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าของรถไม่ต้องเสียเบี้ยเพิ่ม แต่ถ้ามีมูลค่ามากกว่านั้นต้องจ่ายเบี้ยเพิ่ม  อย่างไรก็ตาม สำหรับอุปกรณ์แต่งรถนั้น ประกันภัยรถยนต์จะให้ความคุ้มครองโดยจำกัดวงเงินในการซ่อมอุปกรณ์ (ต่อชิ้น) ครั้งละ 20,000 บาทเท่านั้น ตามแพ็กเกจ

สิ่งที่ต้องเตรียม เมื่อต้องการแจ้งให้ประกันภัยรถยนต์ทราบ กรณีแต่งรถเพิ่ม

  • ใบเสร็จอุปกรณ์แต่งรถ
  • ถ่ายรูปรถส่งให้บริษัทประกันภัยรถยนต์
  • โทรแจ้งบริษัทประกันภัยรถยนต์ และแจ้งเลขที่กรมธรรม์ (ต้องเป็นเลขเดิม)
  • ประกันภัยรถยนต์แจ้งเบี้ยเพิ่ม (ถ้ามี)
  • ชำระเงิน กรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่ม
  • รับความคุ้มครองอุปกรณ์รถแต่งเพิ่ม

สรุปแล้ว การแต่งรถเพิ่มนั้น ได้รับความคุ้มครองแน่นอน แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยรถยนต์กำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมแจ้งประกันภัยรถยนต์ให้เรียบร้อยทันที เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน

Most Popular

To Top